RTV BN

20. avgust 2015


RTV BN se u nizu akcija na putu ka modernizaciji i prelasku na video signal visoke definicije, ponovo obratio Provis-u za planiranje, savjete, opremu te integraciju novog sistema.
U okviru migracije na 100% digitalni vid produkcije kupili su novu "Platinum" matricu firme "Imagine Communications" od 64x64 kanala SD/HD-SDI. takođe, u ovom koraku su im instalirana i nova video prespojna polja i 8 dvokanalnih video procesora "Selenio X100" i novi Master Control Switcher "IconMaster", Takođe od "Imagine Communications".